Dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün bank rekvizitləri

Bank: PUMB (Первый Украинский Международный Банк)

EDERPOU kodu: 000000000

MFO kodu: 334851

Debit hesab: 26007962497652