Dövlət rüsumu haqqinda qanunun 16-ci maddəsindən çixariş

2.16-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: “Maddə 16. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun dərəcələri Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər Dövlət rüsumunun məbləği

16.1. Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

16.1.1. ümumvətəndaş pasportlarının alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə 25 ABŞ dolları

 16.1.2. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə 10 ABŞ dolları

 16.1.3. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə 4 manat

 16.1.4. tranzit vizalarının və birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə 20 ABŞ dolları 16.1.5. çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə 350 ABŞ dolları

 16.2. Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə:

16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə 60 ABŞ dolları 16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə 60 ABŞ dolları 16.3. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına görə:

16.3.1. nikahın qeydə alınmasına görə 10 ABŞ dolları

16.3.2. yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında nikahın pozulmasının qeydə alınmasına görə 40 ABŞ dolları

 16.3.3. Qanunla müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab 5 ABŞ dolları edilmiş şəxslə nikahın pozulmasının qeydə alınmasına görə

 16.3.4. soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınmasına görə 20 ABŞ dolları 16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə 10 ABŞ dolları

 16.3.6. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə 10 ABŞ dolları 16.3.7. xarici ölkələrin qeydiyyat orqanlarında nikahın qeydə alınması məqsədilə ailə vəziyyətinə dair arayışın verilməsinə görə 10 ABŞ dolları

 16.4. Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

 16.4.1. sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

16.4.1.1. Azərbaycan Respublikasında 4 manat

16.4.1.2. ölkə xaricində 10 ABŞ dolları

16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

16.5.1. Azərbaycan Respublikasında 4 manat

16.5.2. xarici ölkədə 10 ABŞ dolları

 16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən etibarnamələrin təsdiqinə görə 20 ABŞ dolları 16.6.2. poçt vasitəsilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə etibarnamələrin təsdiqinə görə 20 ABŞ dolları

16.6.3. müqavilələrin təsdiqinə görə:

16.6.3.1. nəqliyyat vasitələrinin 50 ABŞ dolları özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilələrin təsdiqinə görə

16.6.3.2. qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə 150 ABŞ dolları

16.6.3.3. əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə 30 ABŞ dolları

16.6.4. sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqinə görə 10 ABŞ dolları

 16.6.5. sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqinə görə (hər səhifə üçün): xarici dillərdən 10 ABŞ dolları xarici dillərə 20 ABŞ dolları

16.6.6. sənədlərdəki imzanın, o cümlədən tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin təsdiqinə görə (hər sənəd üçün) 20 ABŞ dolları

 16.6.7. miras əmlakın mühafizəsi üçün tədbirlərin görülməsinə görə 40 ABŞ dolları

16.6.8. vəsiyyətnamələrin təsdiqinə görə 50 ABŞ dolları

 16.6.9. vəsiyyətnamənin depozitə qəbul edilməsinə görə 30 ABŞ dolları

 16.6.10. vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə 100 ABŞ dolları

 16.6.11. sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmaq üçün qəbul edilməsinə görə 20 ABŞ dolları

16.6.12. öhdəliyin icra predmetinin saxlanmaq üçün qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün) 20 ABŞ dolları

16.6.13. pul məbləğlərinin və qiymətli kağızların depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün) 20 ABŞ dolları

 16.6.14. icra qeydlərinin aparılmasına görə 10 ABŞ dolları

16.6.15. ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsinə görə 10 ABŞ dolları

16.6.16. şəxsin sağ olması və şəxsin müəyyən yerdə olması faktlarının, şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin və sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsinə görə 10 ABŞ dolları 16.6.17. dəniz protestlərinin tərtib edilməsinə görə 10 ABŞ dolları

 16.6.18. sübutların təmin edilməsinə görə 10 ABŞ dolları

 16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə 10 ABŞ dolları 3.

 17.7-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

 

“17.7. Diplomatik və ya xidməti pasporta malik olan, xarici ölkələrdə təhsil alan (müvafiq təsdiqedici sənəd təqdim edildikdə), dövlət xətti ilə pedaqoji fəaliyyət göstərən, xarici ölkələrin cəzaçəkmə müəssisələrindən azadlığa buraxılan, xarici ölkələrdən deportasiya, readmissiya, ekstradisiya edilən, insan alveri qurbanı olan, yaxud 18 yaşına çatmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmur. Bu maddənin birinci cümləsində göstərilən hallardan başqa digər hallarda xarici ölkədə ümumvətəndaş pasportunu itirmiş və ya həmin pasportu oğurlanmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu barədə xarici ölkənin müvafiq polis orqanı tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənəd təqdim etdikdə ona qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmur.”. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri, 5 may 2020-ci il

Arxiv üzrə axtarış